زمان تخمینی مطالعه:‌ 1 دقیقه

چک کردن نصب جاوا


اسپارک یکی از زیر پروژه های Hadoop می باشد، بنابراین بهتر است اسپارک روی یک سیستم با پایه ی لینوکسی نصب گردد. در ادامه مراحل نصب اسپارک آپاچی را مرور می کنیم.

برای نصب اسپارک اولین قدم ضروری نصب جاوا است. برای چک کردن نصب جاوا دستور زیر را اجرا کنید :

$ java  -version

خروجی

java version "1.7.0_71"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_71-b13)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.0-b02, mixed mode)

اگر پیغام بالا را مشاهده کردید یعنی جاوا نصب شده است و می توانید به مرحله بعدی بروید ، در غیر اینصورت قبل از رفتن به مرحله بعد جاوا را نصب کنید.


لطفا در راستای هرچه بهتر شدن کیفیت مطالب نظر خود را در رابطه با این سرفصل برای ما ارسال نمایید.