زمان تخمینی مطالعه:‌ 2 دقیقه

اسپارک های ساخته شده روی hadoop


نمودار زیر سه روشی که اسپارک میتواند به قسمت های Hadoop وصل شود را نشان می دهد.

spark built on hadoop

تفسیر سه روش گسترش اسپارک :

1- Standalone ( به تنهایی ) :

گسترش تنهای اسپارک به این معنی است که اسپارک جایی در بالای HDFS(Hadoop Distribued File System) مستقر می شود و به وضوح فضا برای HDFS اختصاص داده شده است.

2- Hadoop Yarn :

گسترش Hadoop Yarn ساده است ، اسپارک بدون هیچ نصب قبلی یا دسترسی کامل ( Root ) روی Yarn اجرا می شود.

این حالت این امکان را می دهد که بقیه قسمت ها بالای پشته ( Stack ) اجراشوند.

3- Spark In MapReduce (SIMR):

اسپارک در MapReduce برای اجرای کارها ( Job ) استفاده می شود.

با استفاده از SIMR ، کاربر می تواند اسپارک را شروع ( Start ) کند و از پوسته ( Shell ) بدون هیچ دسترسی خاصی ( Administrative Access ) استفاده کند.


لطفا در راستای هرچه بهتر شدن کیفیت مطالب نظر خود را در رابطه با این سرفصل برای ما ارسال نمایید.