زمان تخمینی مطالعه:‌ 1 دقیقه

عملیات تعاملی رویMapReduce


کاربران کوئری های موردی ( اختصاصی ، Ad-Hoc ) را روی زیر مجموعه های مساوی از داده می زنند

هر کوئری باید عملیات ورودی و خروجی روی دیسک را روی حافظه ثابت ثبت کند ، که همین میتواند زمان اجرای برنامه را افزایش دهد.

تصویر زیر نحوه کار کوئری های تعاملی در فریم ورک فعلی را نشان می دهد.

interactive operation on mapreduce

لطفا در راستای هرچه بهتر شدن کیفیت مطالب نظر خود را در رابطه با این سرفصل برای ما ارسال نمایید.