زمان تخمینی مطالعه:‌ 2 دقیقه

ردیس در OS X و nix*


کاربران مک (max) و همچنین *nix می توانند آخرین نسخه از redis را از طریق سایت redis (http://redis.io/download) بیابند. در حال حاضر آخرین نسخه آن 3.2.3 است و از طریق دستورات زیر قابل دریافت است:

$ wget http://download.redis.io/releases/redis-3.2.3.tar.gz
$ tar xzf redis-3.2.3.tar.gz
$ cd redis-3.2.3
$ make

فایل های باینری کامپایل نشده در src و از طریق دستور زیر قابل دسترسی هستند:

$ src/redis-cli
redis> set foo bar

خروجی

OK
redis> get foo

خروجی

"bar"

لطفا در راستای هرچه بهتر شدن کیفیت مطالب نظر خود را در رابطه با این سرفصل برای ما ارسال نمایید.