زمان تخمینی مطالعه:‌ 2 دقیقه

تنظیمات ردیس (redis.conf)


فایل تنظیمات ردیس (redis.conf) در فولدر روت ردیس قرار دارد.

از طریق سینتکس زیر نیز می توانید به تنظیمات ردیس دسترسی داشته باشید:

redis 127.0.0.1:6379> CONFIG GET CONFIG_SETTING_NAME

برای مثال:

redis 127.0.0.1:6379> CONFIG GET loglevel

خروجی

1) "loglevel"
2) "notice"

همچنین می توانید با استفاده از کاراکتر * به تمام تنظیمات دسترسی داشته باشید

redis 127.0.0.1:6379> CONFIG GET *

برای ایجاد تغییرات در تنظیمات ردیس می توانید مستقیماً فایل redis.conf را تغییر داده و یا از طریق دستور CONFIG SET اقدام نمایید:

redis 127.0.0.1:6379> CONFIG SET CONFIG_SETTING_NAME NEW_CONFIG_VALUE

لطفا در راستای هرچه بهتر شدن کیفیت مطالب نظر خود را در رابطه با این سرفصل برای ما ارسال نمایید.