زمان تخمینی مطالعه:‌ 1 دقیقه

استفاده از کتابخوانه url (Using urllib)لطفا در راستای هرچه بهتر شدن کیفیت مطالب نظر خود را در رابطه با این سرفصل برای ما ارسال نمایید.