زمان تخمینی مطالعه:‌ 3 دقیقه

دستورات شرطی (IF)


مسلما آشناترین دستور برنامه نویسی به هر زبانی دستور if می باشد که عملیات شرطی در برنامه نویسی را میسر می کند :

  • 1- Classical If
  • 2- Ternary If

Classical If

در مثال زیر مشاهده می نمایید که اگر شرط صحیح باشد عملیات زیر if و اگر شرط غلط باشد عملیات زیر else اجرا می گردد.

If Else

variable = 100
if variable == 100:
   print "variable is equal 100"
else:
   print "variable is not equal 100"

خروجی

variable is equal 100

نکته : در پایتون بر خلاف اکثر زبان های برنامه نویسی از () به عنوان در برگیرنده شرط و از آکولاد {} به عنوان بلاک if یا else یا توابع استفاده نمی شود و از علامت ":" استفاده می شود.
برای این که پایتون بفهمد چه دستور هایی داخل if باید اجرا شوند باید بلاک داخل if را با یک tab یا ۴ space جلو تر شروع کنیم.


برای ایجاد چند شرط متوالی باید از elif (مخفف else if) استفاده نماییم.

Elif

x = 45
if x < 0:
   print 'Negative Number'
elif x == 0:
   print 'Zero'
elif x >= 1:
   print 'Positive Number'
else:
   print 'More'

خروجی

Positive Number

نکته : در هسته پایتون دستور switch وجود ندارد و باید به جای آن از elif های متوالی مانند مثال بالا استفاده کرد.

Ternary If

نوع دیگری از دستور if وجود دارد که نسبت به if کلاسیک کمتر استفاده می شود که به آن ternary if یا if یک خطی می گویند.

Ternary If

x = 12
'true' if True else 'false'
'true' if False else 'false'
'x is greater than 10' if x > 10 else 'x is\'t greater than 10'

خروجی

true
false
x is greater than 10

لطفا در راستای هرچه بهتر شدن کیفیت مطالب نظر خود را در رابطه با این سرفصل برای ما ارسال نمایید.