زمان تخمینی مطالعه:‌ 6 دقیقه

نوع داده ها (Data types)


نوع داده ها در پایتون به 5 دسته استاندارد تقسیم می شوند :

 • 1- Numbers
 • 2- String
 • 3- List
 • 4- Tuple
 • 5- Dictionary

Numbers

این نوع داده برای ذخیره مقادیر عددی مانند عدد صحیح, عدد اعشاری, عدد صحیح با مقادیر بسیار بزرگ , اعداد پیچیده و ... استفاده می شود.
بر روی این نوع داده ها در پایتون عملیات ریاضی صورت می گیرد.

Number

variable = 20
variable2 = 2.3
variable3 = 2**100

نکته : در پایتون مانند PHP نوع متغیر به وسیله داده ای که داخل آن میریزیم تعیین می گردد و نیازی نیست مانند JAVA یا C# با کلمات کلیدی مانند int و string نوع داده را از قبل تعیین نماییم.

String

این نوع داده برای ذخیره کاراکتر ها استفاده می شوند.برای مقدار دهی به این نوع رشته ها باید از علامت های "" و '' استفاده کرد. همچنین برای دریافت قسمتی از رشته می توان از [] یا [:] استفاده کرد.

Strings

str = 'My String!'

print str
print str[0]
print str[2:5]
print str[1:]
print str * 2
print str + "TEST"

خروجی

My String!
M
y S
y String!
My String!My String!
My String!TEST

نکته : در پایتون علامت + نشانه concatenation یا الحاق می باشد که دو رشته را به هم می چسباند.
همچنین علامت * به معنای repetition یا تکرار می باشد.

نکته : هنگامی که می خواهیم یک ' یا " درون '' یا "" دیگری قرار گیرد باید یکی از آن ها ' و دیگری " باشد.یک راه دیگر استفاده از \ می باشد که به اصطلاح به آن Escape Character گفته می شود. به مثال زیر دقت کنید:

Example

name = "Mike\'s"   # صحیح
name = "Mike's"   # صحیح
name = 'Mike's'  # غلط

List

یکی از متداول ترین نوع داده ها در پایتون لیست ها می باشند که می توان آیتم های زیادی را درون یک متغیر با comma یا ویرگول جدا کرد.کل آیتم های یک لیست باید درون [] قرار گیرد.

Lists

numbers = [1, 2, 3]
list = [ 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 ]

print list
print list[0]
print list[1:3]
print list[2:]
print list + numbers
print numbers[1]
print numbers[2] + numbers[3]

خروجی

['abcd', 786, 2.23, 'john', 70.200000000000003]
abcd
[786, 2.23]
[2.23, 'john', 70.200000000000003]
['abcd', 786, 2.23, 'john', 70.200000000000003, 1, 2, 3]
2
5

نکته : لیست ها در پایتون مشابه آرایه ها در C می باشند با این تفاوت که در لیست ها می توان نوع داده های متفاوتی را ذخیره کرد.

Tuple

تاپل ها همانند لیست ها آیتم هایی با نوع داده متفاوت در خود جا می دهند.تنها تفاوت لیست ها و تاپل ها در نگارش علامت () هست که کلیه آیتم ها باید درون پرانتز قرار گیرند نه براکت.

Tuples

numbers = (1, 2, 3)
tuple = ( 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 )

print tuple
print tuple[0]
print tuple[1:3]
print tuple[2:]
print tuple + numbers
print numbers[1]
print numbers[2] + numbers[3]

خروجی

('abcd', 786, 2.23, 'john', 70.200000000000003)
abcd
(786, 2.23)
(2.23, 'john', 70.200000000000003)
('abcd', 786, 2.23, 'john', 70.200000000000003, 1, 2, 3)
2
5

نکته : تفاوت اصلی بین لیست و تاپل در این است که لیست ها قابلیت آپدیت شدن دارند ولی تاپل ها ثابت هستند و نه آپدیت می شوند و نه طول آن ها افزایش پیدا می کند. به مثال زیر توجه کنید.

List vs Tuple

tuple = ( 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 )
list = [ 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 ]
tuple[2] = 1000  # غلط
list[2] = 1000   # صحیح

Dictionary

دیکشنری ها در پایتون مانند آرایه های associative در دیگر زبان های برنامه نویسی می باشند و از زوج های نام-مقدار یا key-value ساخته می شوند.دیکشنری ها به علامت {} یا آکولاد شناخته می شوند.

Dictionaries

tinydict = {'name': 'john','code':6734, 'dept': 'programming'}

print tinydict
print tinydict.keys()  # چاپ تمام کلید ها
print tinydict.values() # چاپ تمام مقادیر

خروجی

{'dept': 'programming', 'code': 6734, 'name': 'john'}
['dept', 'code', 'name']
['programming', 6734, 'john']

قوانین نام گذاری متغیر ها

در هنگام نام گذاری متغیر ها سعی کنید قوانین زیر را در نظر بگیرید:

 • 1- نام متغیر با عدد شروع نشود ولی داخل آن عدد می تواند باشد.
 • 2- از خط تیره (-) استفاده نشود ولی استفاده از زیرخط (ـ) مانعی ندارد.
 • 3- نام متغیر کامل باشد و از اختصار خودداری کنید.
 • 4- متغیر ها را با حروف کوچک و لاتین نام گذاری کنید.
 • 5- متغیر هایی که نام آن ها چند کلمه ای است با زیر خط (ـ) جدا کرده و یا camelCase تعریف کنید.
 • 6- از special character ها در نام متغیر ها استفاده نکنید.

Name Convention

NUMBER = 1   # غلط
number = 1   # صحیح

2number = 1  # غلط
number2 = 1  # صحیح

number-two = 1  # غلط
numberTwo = 1  # صحیح
number_two = 1  # صحیح

num = 1  # غلط
number = 1  # صحیح

num%^ = 1  # غلط

لطفا در راستای هرچه بهتر شدن کیفیت مطالب نظر خود را در رابطه با این سرفصل برای ما ارسال نمایید.